به الیزه کباب خوش آمدید
سالم بخور، سالم زندگی کن
لذت تابستان را با ما تجربه کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

چلو (2)

ویژه فصل

ته چین (7)

کباب (8)

باقالی پلو

خورشت ها

کباب

ته چین

الیزه کباب کباب بناب

الیزه کباب

شده ثبت ملی کباب بناب

بسان کباب اش، نباشد کباب

بگفتن بسی حرف دارد بناب

به وصف اش بباید نوشتن کتاب

شده ثبت ملی کباب بناب
بسان کباب اش، نباشد کباب
بگفتن بسی حرف دارد بناب
به وصف اش بباید نوشتن کتاب

الیزه کباب

دسر و نوشیدنی

سبد خرید
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.